Omogoča:  

Naročilo brezplačnega preizkusa storitve Google Aplikacije za poslovne uporabnike


Administratorski račun
Podatki o podjetju

Npr. 040800800

Pogoji nakupa in izvajanja storitve

Brezplačni preizkus izbrane poslovne rešitve je na voljo 30 dni od dneva naročila storitve. Po preteku brezplačnega preizkusnega obdobja se za storitev zaračuna mesečna naročnina po veljavnem ceniku. Poslovna rešitev je na voljo le pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom. Ponudba velja do preklica. Za uporabo poslovnih rešitev je potrebno izpolnjevati določene minimalne tehnične pogoje in nato skleniti pogodbo z družbo A1 Slovenija, d.d. Za uporabo poslovnih rešitev veljajo Splošni in Posebni pogoji, s katerimi se mora stranka predhodno seznaniti in strinjati.

Več informacij na www.A1.si/popolnapisarna, na številki 040 40 40 40 in na prodajnih mestih A1.

A1 Slovenija, d.d., Šmartinska c. 134b, SI-1000 Ljubljana.