Omogoča:  

Kako beležiti presežek ali manjko ur

Z aplikacijo All Hours je po novem mogoče voditi tudi ure, ki presegajo ali ne dosegajo dnevne kvote. Presežku ali manjku ur rečemo Saldo, dnevni kvoti pa Dnevni plan.

Saldo pregledujemo v pogledu Dogodkih na desni strani.

V primeru, da dnevnega plana ne nastavite, ostaja ta prikaz neviden.

Dnevni plan velja tudi v primeru celodnevnih odsotnosti, saj se obračuna skladno s pravili, nastavljenimi v dnevnem planu.

Dnevni saldo je funkcionalnosti, po kateri stranke najpogosteje povprašujejo. Tako postaja poslovanje z uporabo All Hours aplikacije še učinkovitejše.

Za tiste, ki dnevnega plana ne potrebujejo, ne ostaja nobenih razlik, saj se ta pojavi le, če Dnevni plan in Saldo nastavite v pravilih.

Preverite sami: ustvarite brezplačni poskusni račun ali pa si oglejte video.